Lidé kodexu

Dana Pražáková
Česká školní inspekce

Absolvovala VŠE v Praze a doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala na střední škole. Od roku 2009 působí ve státní správě, nyní v kanceláři ústředního školního inspektora.

Michal Broža
Organizace spojených národů

Studoval v Praze a Amsterdamu, je autorem několika publikací a článků týkajících se komunikace globálních rizik. Od roku 2005 působí v OSN na různých pozicích, nyní je ředitelem české kanceláře OSN v Praze.

Ladislav Hrzal
Školský ombudsman

Školský ombudsman vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, má dlouholeté zkušenosti z médií, pracoval pro Československý rozhlas i Českou televizi. Založil Dětskou tiskovou agenturu, stál u zrodu soutěž Zlatý Ámos. 

Petra Keprtová
Stálá konference asociací
ve vzdělávání

Vystudovala sociální a speciální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové, nyní jako sociální pedagožka působí na základní škole v Rychnově nad Kněžnou. Je lektorkou a mentorkou Spolku pro inovace JOB.

Eva Marková 
Učitelská platforma

Komparatistka, pedagožka a publicistka zabývající se poválečnou středoevropskou poezií, ale také didaktikou literatury a čtenářstvím českých učitelů. Pracuje na Gymnáziu Paměti národa a externě učí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Kieu Ngan Nguyen
Česká středoškolská unie

Studentka oboru Ekonomické lyceum na Obchodní akademii Bubeneč. Je členkou České středoškolské unie. 

Petr Jan Vinš
Ekumenická rada církví

Studoval religionistiku, judaistiku a teologii v Praze, Bernu a Tel Avivu. Vyučuje jidiš na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je generálním sekretářem Ekumenické rady církví v České republice a členem Synodní rady Starokatolické církve v ČR. 

Tereza Veverková
Otevřeno

Studentka oboru Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě, současně působí jako koordinátorka v hnutí Otevřeno, je adaptační lektorkou pro nově příchozí děti z Ukrajiny.

Ondřej Neumajer
Učitel naživo

Studoval na Technické univerzitě v Liberci a na Univerzitě Karlově. Učil na základní škole, později pracoval na MŠMT nebo ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Školám radí s inovacemi, učí na pražské univerzitě a je lektorem Učitele naživo. 

Angelika Gergelová
Unie rodičů ČR

Předsedkyně Unie rodičů, dlouhodobě se zajímá o vzdělávání, pracuje s dětmi i dospělými a vede přednášky, workshopy či debaty zaměřené především na aktuální vzdělávací témata a moderní vzdělávací trendy.

Jan Jiterský
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Spoluzaložil soukromou základní školu Bodláka a Pampelišky, vedl Komoru soukromých mateřských a základních škol. Na MŠMT působí jako zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže, vede expertní panel pro revizi RVP ZV.

Michal Kaderka
Učitelská platforma

Vystudoval dějepis a společenské vědy na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, deset let pracoval pro Lauderovy školy při Židovské obci v Praze. Učí na pražském Gymnáziu Na Zatlance a také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Hana Kuzníková
Začni učit!

Učitelka dramatické výchovy, angličtiny a informatiky na základní škole, vedoucí podpory pro začínající učitele a programu pro zájemce o učitelství v projektu Začni učit. 

Pavel Moravec
Asociace děkanů pedagogických fakult

Vystudoval teologii a psychologii, postgraduální studium klinické psychologie absolvoval na Masarykově univerzitě. Absolvoval výcvik v Gestalt-psychoterapii. Působí jako kněz, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog v Ostravě.

Miriam Prokešová
Asociace děkanů pedagogických fakult

Působí na Katedře pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, jejím hlavním zaměřením je filozofie výchovy a komeniologie. Autorka odborných knih o filozofii dětství a dítěte i knih pro děti, členka hlavního výboru České pedagogické společnosti.

Aleš Sedláček
Česká rada dětí a mládeže

Studoval na České zemědělské univerzitě. Je předsedou České rady dětí a mládež, člen Rady vlády pro nevládní neziskové organizace a České komise pro UNESCO, ale také aktivním členem a dobrovolníkem Ligy lesní moudrosti. 

Luboš Zajíc
Národní rada Unie
školských asociací – CZESHA

Prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky a ředitel ZŠ Pečky. Je členem správní rady společnosti podporující nevidomé a slabozraké Tyfloservis a prezidentem SONS, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 

Zapojené osobnosti

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Dlouholetý propagátor vzdělávacích technologií a duchovní otec portálu Spomocník. Je členem odborného panelu ICT Národního pedagogického institutu a člen výkonného výboru Jednoty školských informatiků.

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prorektor Univerzity Pardubice studoval germanistiku a historii, věnuje se dějinám školství a srovnávací pedagogice. Je členem Montessori společnost ČR a Stálé konference pro dějiny pedagogiky. Vydal řadu odborných knih. 

PhDr. David Čáp, Ph.D.

Vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Karlově univerzitě, absolvoval výcvik v Gestalt terapii. Několik let pracoval ve Středisku výchovné péče, nyní poskytuje terapii a poradenství v pražském centru Alivio. 

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Komeniolog a pedagog, který absolvoval studia zaměřená na filozofii výchovy na University of Wales. Přednáší na univerzitě v Hradci Králové, je autorem publikací odborných i beletristických.